Novo u ponudi - Latoflex

NOVO U PONUDI!!

JAstuci

Zastupamo:

Dream line je generalni zastupnik za:
Global System Group
Global System Group

www.gsgcompanies.com
-----------------------------------------
Spühl

Spuhl
www.spuhl.ch
-----------------------------------------
Tricover.com
www.tricover.com
-----------------------------------------

Simalfa
www.simalfa.ch
-----------------------------------------

Akcija!

 

Garancija i račun

Garantni list

Popunjeni garantni list se isporučuje uz proizvod izdaje proizvođač a prodavac, Dream Line TR se u potpunosti ponaša u skladu sa podacima navedenim u garantnom listu i pomaže svojim kupcima u najboljoj nameri da iskoriste svoja prava iz garantnog lista.


Pravilnik o postupku i načinu rešavanja reklamacija

Član1
Ovim pravilnikom Dream Line, Ruma uređuje način, uslove i postupak rešavanja prigovora (reklamacije) potrošača zbog nedostataka na kupljenom proizvodu putem sajta www.duseci.rs i ovlašćenja, obaveze i odgovornosti Trgovca u pogledu ostvarivanja prava potrošača na prigovor.
Član 2
Kupac, u smislu ovog pravilnika, jeste svaki građanin koji u putem interneta na sajtu www.duseci.rs kupuje proizvode za lične potrebe ili potrebe drugih.
Član 3
Kupac ima pravo prigovora na kupljeni proizvod zbog uočenih nedostataka u roku navedenom na garantnom listu koji se isporučuje uz proizvod a koga propisuje, popunjava i overava proizvođač proizvoda. Dream Line se isključivo bavi trgovinom i prati garantne uslove koje propisuje proizvođač.
Istekom roka iz stava 1. ovog člana kupac gubi pravo na podnošenje prigovora.
Član 4
Zahtev za reklamaciju može se dostaviti elektronskom poštom na adresu Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli .
Prilikom podnošenja zahteva za reklamaciju kupac je dužan:
– u zahtevu za reklamaciju da navede razloge reklamacije i željeni način rešavanje iste
– dostavi adekvatne fotografije koji potkrepljuju razloge za reklamaciju
– dostavi skenirani račun
– dostavi skeniran, popunjen i potpisan obrazac za reklamaciju.
Član 5
Kupac nema pravo na prigovor ako je:
– propustio rok za podnošenje prigovora utvrđen u članu 3. ovog pravilnika;
– nedostatak na kupljenom proizvodu nastao njegovom krivicom ili krivicom drugih;
Član 6
Dream Line prosleđuje zahtev za reklamaciju proizvođaču reklamiranog proizvoda a osnovanost zahteva za reklamaciju utvrđuje ovlašćeni radnik proizvođača proizvoda, i o tome obaveštava DREAM LINE ili Kupca u roku od maksimalno 15 dana od dana prijema iste.
Član 7
U slučaju osnovanosti prigovora i njegovog prihvatanja od strane ovlaštenog lica, Kupac ima pravo po sopstvenom izboru na:
– zamenu kupljenog proizvoda sa nedostatkom za nov ispravan proizvod;
– vraćanje iznosa cene plaćene po priloženom računu;
– otklanjanje nedostatka na proizvodu.
Član 8
U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je predhodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, Dream Line će izvršiti povraćaj sredstava na račun Kupca.
Član 9
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objavljivanja na sajtu www.duseci.rs.
Obrazac za reklamaciju možete preuzeti ovde.


Fiskalni račun

“Dream Line” TR je u Agenciji za privredne registre, registrovano pod šifrom 47.91 (broj registracije BP 118207/2013) i na osnovu Uredbe o određivanju delatnosti kod koje ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase (Sl. Glasnik RS”  br. 61/2010, 101/2010, i 94/2011) nema obavezu evidentiranja prometa preko fiskalne kase.

Kupci koji kupuju proizvode preko web site-a www.duseci.rs dobijaju račun u elektronskoj formi koji ima jednaku važnost prilikom iskorištavanja prava iz garantnog lista tj. prilikom reklamiranja proizvoda. Kupcima koji to žele, šaljemo štampani i overeni račun na željenu adresu.