Novo u ponudi - Latoflex

NOVO U PONUDI!!

JAstuci

Zastupamo:

Dream line je generalni zastupnik za:
Global System Group
Global System Group

www.gsgcompanies.com
-----------------------------------------
Spühl

Spuhl
www.spuhl.ch
-----------------------------------------
Tricover.com
www.tricover.com
-----------------------------------------

Simalfa
www.simalfa.ch
-----------------------------------------

Akcija!

 

Uslovi saradnje

Uslovi i obaveze

Ovaj ugovor važi između Dream Line TR (mi, nas) i posetilaca ovog web-site-a (Vi, Vas).


Vršeći porudžbinu za robu - robe putem ovog web site-a Vi potvrđujete da se slažete sa sledećim uslovima kako je navedeno u nastavku:

1. Web - stranica

Mi zadržavamo pravo da modifikujemo ili kompletno uklonimo, privremeno ili trajno, ovu web stranicu ili bilo koji njen deo bez obaveze da bilo koga o tome obaveštavamo.


2. Fotografije

Fotografije proizvoda prikazanih na ovoj web-stranici imaju namenu da Vam dočaraju kako svaki proizvod izgleda. Fotografije ne moraju pružiti pravu indikaciju dimenzija proizvoda – može se desiti da je prikazani dušek u singl izvedbi dimenzije 90x200 cm a postoji i bračnoj varijanti 180 x 200cm. Takođe, dezeni na materijalima upotrebljenim za presvlaku dušeka ne moraju odgovarati onima prikazanim na slici. Proizvođač dušeka zadržava pravo izmene dezena materijala kao i sastava dušeka. Mi, sa druge strane se obavezujemo da ćemo na web stranici uvek objavljivati najskoriji definisani sastav dušeka koji je trenutno u ponudi. Za sve dalje informacije, molimo Vas da nas kontaktirate.

3. Prihvatanje Vaše narudžbe

Vaša narudžbina neće biti prihvaćena ukoliko:

a. Ne možemo biti sigurni u naplatu proizvoda

b. Postoji greška u objavljenoj ceni ili opisu proizvoda

c. Proizvod koji ste naručili više nije u ponudi proizvođača

d. Vaša adresa nije dostupna/proverljiva.

4. Eventualni problemi oko porudžbine

Ukoliko dođe do nekih problema oko ispunjavanja porudžbine, mi ćemo Vas kontaktirati putem telefona.

5. Isporuka

a. Gde je navedeno “Besplatna isporuka”, za isporuku takvog proizvoda Vam neće biti naplaćeni nikakvi posredni ili neposredni troškovi.

b. Naručivanjem proizvoda prihvatate da Vam naručeni proizvod bude dostavljen od strane registrovane dostavne službe/agencije, proizvođača direktno ili trećeg lica angažovanog od strane Dream Line TR po ceni o kojoj ste prethodno obavešteni.

c. Ukoliko niste u mogućnosti (ili odbijete) da prihvatite isporuku naručenog proizvoda u dogovoreno vreme, mi zadržavamo pravo da Vas zadužimo za nadoknadu troškova povratnog kao i eventualnog ponovljenog transporta.

d. Naručeni proizvodi se isporučuju “do vrata” što u slučaju da kupac stanuje u stambenoj zgradi znači da se dušek isporučuje do ulaza u zgradu odakle ga preuzima kupac.

6. Garantni rok i reklamacija

a. Prilikom isporuke proizvoda dužni ste da naručene proizvode odmah pregledate i ukoliko uočite bilo kakve nedostatke na isporučenim proizvodima da nas o tome istog trenutka obavestite.

b. Garantni rok je propisan od strane proizvođača i naveden je u garantnom listu koji se isporučuje uz račun za isporučenu robu. Za bilo kakve defekte ili nedostatke uočene na proizvodu tokom garantnog roka možete obavestiti nas ili direktno proizvođača koji je dužan da ispita i adekvatno i brzo reaguje na Vaše primedbe.

7. Plaćanje

a. Cene navedene pored proizvoda su u izražene u dinarima sa uključenim PDV-om.

b. Plaćanje se vrši u gotovini, prilikom preuzimanja robe ili prilikom naručivanja, putem opšte uplatnice a ukoliko se naručuje dušek nestandardnih dimenzija (tražena dimenzija ne postoji u ponudi) plaćanje se vrši unapred opštom uplatnicom. Vidi stranicu uplatnica .

8. Fiskalni račun i garancija

Garantni list

Popunjeni garantni list se isporučuje uz proizvod izdaje proizvođač a prodavac, Dream Line TR se u potpunosti ponaša u skladu sa podacima navedenim u garantnom listu i pomaže svojim kupcima u najboljoj nameri da iskoriste svoja prava iz garantnog lista.

Fiskalni račun

“Dream Line” TR je u Agenciji za privredne registre, registrovano pod šifrom 47.91 (broj registracije BP 118207/2013) i na osnovu Uredbe o određivanju delatnosti kod koje ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase (Sl. Glasnik RS”  br. 61/2010, 101/2010, i 94/2011) nema obavezu evidentiranja prometa preko fiskalne kase.

Kupci koji kupuju proizvode preko web site-a www.duseci.rs dobijaju račun u elektronskoj formi koji ima jednaku važnost prilikom iskorištavanja prava iz garantnog lista tj. prilikom reklamiranja proizvoda. Kupcima koji to žele, šaljemo štampani i overeni račun na željenu adresu.

9. Neispunjavanje uslova isporuke

Mi nismo odgovorni za neisporučivanje ili odloženu isporuku zbog zastoja u proizvodnji bilo koje vrste, požara, poplave, kvara dostavnog vozila, kašnjenja dobavljača ili bilo kog drugog razloga izvan naše nadležnosti.


10. Ugovor

Sve informacije koje nam Vi dostavite su istinite i tačne.


U slučaju da jedna od ugovorenih strana želi da raskine ovaj Ugovor (otkaže porudžbinu/ isporuku), dužna je da o tome obavesti drugu stranu u roku od 24 časa od trenutka prijema porudžbine. U tom slučaju ovaj Ugovor prestaje da važi istog trenutka.


Eventualno nastale sporove po ovom Ugovoru, Prodavac i Kupac ce pokušati da reše sporazumnim putem. U suprotnom, nadležan je Trgovinski sud u Sremskoj Mitovici.


Ugovor se smatra punovažnim od trenutka kada kupac pošalje narudžbenicu za proizvod(e) putem obrasca sa ove web stranice.

11. Privatnost


Mi ćemo koristiti informacije koje dobijemo od Vas samo u sledećim slučajevima:

Procesuiranje Vaše narudžbine

Ukoliko pristanete, da Vas u budućnosti obaveštavamo o novim proizvodima i specijalnim popustima/ akcijama / rasporodajama ili drugoj ponudi koja bi Vas mogla interesovati.


Ni u kom slučaju nećemo prosleđivati informacije dobijene od Vas trećim licima.

12. Kontakt – registrovana kancelarija:

Dream Line TR

Baštenska 65,

Ruma, 22400

Srbija

(Telefon / Fax) ++381 22 49 00 68

( E-mail) Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli

Poreski identifikacioni broj: 101341274